Gebruikersvoorwaarden

Welkom op GoksitesGids.nl. Door de Website te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat je de Website gebruikt.

Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Website. Door de Website te gebruiken, verklaar en garandeer je dat je 24 jaar of ouder bent en dat je in Nederland woonachtig bent.

Aansprakelijkheid

GoksitesGids.nl biedt informatie over goksites en kan affiliatiepartnerschappen hebben. We streven ernaar accurate informatie te verstrekken, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie op de Website is op eigen risico.

Toegang en Gebruik van de Website

  • Je stemt ermee in de Website alleen te gebruiken als je 24 jaar of ouder bent.
  • GoksitesGids.nl behoudt zich het recht voor om toegang tot de Website onmiddellijk op te schorten of te beëindigen als er een vermoeden is dat een gebruiker de leeftijdsvereiste schendt.

Leeftijdsverificatie

Door de Website te gebruiken, stem je in met het ondergaan van leeftijdsverificatieprocessen die zijn ontworpen om te controleren of je de leeftijdsvereiste van 24 jaar of ouder hebt bereikt. GoksitesGids.nl behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren aan gebruikers die niet aan deze verificatie voldoen.

Links naar Andere Websites

De Website kan links bevatten naar websites van derden die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke websites.

Intellectuele Eigendom

Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, en software, is eigendom van GoksitesGids.nl en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Privacy en Cookies

Ons Privacybeleid en Cookiebeleid regelen het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van je persoonlijke informatie en het gebruik van cookies op de Website. Door de Website te gebruiken, stem je in met ons Privacybeleid en Cookiebeleid.

Wijzigingen in de Voorwaarden

GoksitesGids.nl behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op wijzigingen. Door de Website te blijven gebruiken, ga je akkoord met de gewijzigde Voorwaarden.

Beperking van Aansprakelijkheid

In geen geval zal GoksitesGids.nl, haar functionarissen, directeuren, werknemers, partners of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, inclusief maar niet beperkt tot schade door verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Website.

Disclaimers

De Website wordt geleverd “zoals deze is” en “zoals beschikbaar“. GoksitesGids.nl geeft geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de Website, de informatie, de inhoud of de materialen op de Website.

Jurisdictie en Toepasselijk Recht

Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in Haskovo. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Bulgarije, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.

Geschillenbeslechting

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden opgelost door middel van arbitrage of bemiddeling in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen in Haskovo, Bulgarije. De beslissingen van de gekozen geschillenbeslechtingsprocedure zijn bindend en definitief voor beide partijen.

Uitsluiting van Garanties

GoksitesGids.nl geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie op de Website. Wij garanderen niet dat de Website te allen tijde ononderbroken of foutloos zal functioneren.

Overmacht

GoksitesGids.nl is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit omstandigheden buiten onze redelijke controle, zoals overmachtsituaties.

Afstandsverklaring

Het niet uitoefenen of handhaven door GoksitesGids.nl van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden vormt geen afstandsverklaring van dat recht of die bepaling.

Contact

Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via mail of via ons contactformulier.