Regels gokreclame voor Nederlandse Goksites

Als je hier klikt, kies je ervoor om terug te gaan naar een website waar gokreclame te zien is.

Gokreclame - ads

Wat zijn de regels voor gokreclame?

Een strikt verbod op gokreclames voor Nederlandse goksites is nu van kracht. Dit proces is geleidelijk verlopen. In eerste instantie zijn de rolmodellen uit de reclames verdwenen en nu volgen ook de willekeurige gokadvertenties op openbare locaties, radio en tv.

Het kabinet heeft het reclameverbod voor online goksites ingevoerd met als doel om de kwestie van gokverslaving strenger aan te pakken en daarmee ook de spelers te beschermen.

De vraag rijst of de overheid hierin een juiste beslissing heeft genomen. Onze overtuiging ligt in het belang van correcte voorlichting aan spelers, vooral jongeren en kwetsbare groepen, over de reële gevaren van online gokken. Het is essentieel dat de goksector in nauw overleg met de overheid deze verantwoordelijkheid op zich neemt.

Nu, wat zijn precies de duidelijke regels omtrent gokreclames die we gezamenlijk dienen te volgen? Deze regels worden hieronder in dit artikel uiteengezet.

Wat is gokreclame?

Gokreclame fungeert als een middel om mensen aan te trekken tot het spelen van casinospellen of het registreren bij goksites en andere verwante gokplatforms. Het is essentieel om te realiseren dat gokreclame diverse vormen en benaderingen aanneemt, zoals televisie- en radiocommercials met bekende persoonlijkheden – zoals het bekende tv-spotje met Andy Van Der Meijde – tot aan online advertenties en banners op websites.

De controverse rond gokreclame vindt haar oorsprong in het feit dat gokken potentieel verslavend is en aanzienlijke gevolgen kan hebben voor zowel het individu als diens gehele gezin.

In Nederland is er een koninklijk besluit dat de verspreiding van ongerichte gokreclames verbiedt. Desondanks bestaan er nog steeds enkele gokreclames die niet direct gericht zijn, zoals advertenties op websites waar mensen actief op zoek zijn naar gokgerelateerde informatie. Deze reclames dragen echter bij aan een voldoende aanbod van legale gokinformatie. Dit evenwicht zorgt ervoor dat mensen niet naar illegale aanbieders worden gedreven. Daarom kan gesteld worden dat dergelijke reclame noodzakelijk is.

Waarom een verbod op gokreclames?

Het verbod op gokreclames is voornamelijk ingesteld om jongeren en kwetsbare groepen te beschermen tegen gokverslaving. Bovendien beoogt het verbod de overmatige blootstelling aan reclame te verminderen en een betere bescherming te bieden tegen de risico’s van online kansspelen.

Het is belangrijk om te realiseren dat de goksector te maken heeft met een negatief imago. Toen de Nederlandse gokmarkt officieel openging in 2021, kwam snel naar voren dat veel nieuwe goksites in het legale aanbod de grenzen opzochten om zoveel mogelijk nieuwe spelers aan te trekken. Dit was vooral vanwege het ontbreken van een groot klantenbestand, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij de TOTO en Holland Casino, waar de staat aandeelhouder is.

Wij staan positief tegenover de strengere richtlijnen met betrekking tot reclame voor kansspelen. We zijn van mening dat het beperken van de reclame gunstige effecten zal hebben op mensen. Alleen met een doordacht beleid kunnen gokkers in aanraking komen met een degelijk aanbod van legale kansspelen, die dan gereguleerd en gecontroleerd worden door de Kansspelautoriteit (KSA). Op deze manier wordt voldoende aandacht besteed aan het belang van verslavingspreventie, zonder kwetsbare personen naar het illegale aanbod te drijven.

Ongerichte reclame

Wat houdt ongerichte reclame precies in? In de ruimste zin verwijst ongerichte reclame naar advertenties die mensen te zien krijgen zonder dat ze er actief naar op zoek zijn gegaan.

Minister Franc Weerwind heeft benadrukt dat het verbod op ongerichte gokreclames absoluut noodzakelijk is. Gokverslaving vormt namelijk een ernstig probleem, en daarom is het beperken van reclame op dit gebied zeer relevant.

De invloed van reclame

Het is een onmiskenbaar feit dat overmatige en ongerichte reclames een aanzienlijke invloed hebben op mensen. Deze invloed wordt des te duidelijker naarmate het aantal adverteerders en hun reclame-uitingen toenemen. Dit fenomeen leidt tot een verontrustende toename van verslavingsgedrag, vooral op het gebied van gokken.

Het is daarom noodzakelijk om de reclame te reguleren en te beperken, met speciale aandacht voor het handhaven van een evenwicht tussen legitiem en illegaal aanbod. Dit zal gokkers in staat stellen om bewust te zijn van welke goksites legaal zijn en welke niet.

Kortom, een ingrijpende herziening van de reclameregulering is van cruciaal belang om de nadelige effecten van overmatige reclame aan te pakken en een gezonde balans te handhaven tussen de commerciële belangen en het welzijn van het publiek.

Teveel gokreclames op tv

Sinds de liberalisering van de gokmarkt is er een opvallende overvloed aan gokreclames op zowel televisie als openbare omroepen. Legale goksites streven ernaar hun aanwezigheid op de markt prominent te vestigen. Echter, de Tweede Kamer streeft momenteel naar een halt aan deze ontwikkeling door middel van een voorgesteld verbod op gokreclames.

Hoewel het waar is dat er een overweldigend aantal gokreclames op televisie te zien was, valt het op dat de goksites waarin de Nederlandse staat zelf een aandeel heeft, verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van deze reclames. Zo heeft TOTO in 2021 bijvoorbeeld ongeveer 10,3 miljoen euro besteed aan marketingdoeleinden, wat gemiddeld vijf keer meer is dan elk ander particulier gereguleerd online casino.

Indien het doel is om kwetsbare personen te beschermen, dan dienen alle betrokken partijen, inclusief de overheid en de private gokbedrijven, zich aan de vastgestelde regels te houden. Het is van groot belang dat er consistentie en uniformiteit heerst in het naleven van deze regels.

Nieuwe goksites de dupe

De nieuwe goksites ondervinden begrijpelijkerwijs de nadelige gevolgen van het verbod op gokreclames. Waarom is dat zo? Wel, simpelweg omdat ze nog niet beschikken over een klantenbestand van vergelijkbare omvang als de gevestigde namen zoals Holland Casino, TOTO en de staatsloterijen.

Voorafgaand aan het ingaan van het verbod op gokreclames leek het bijna alsof er een soort feestje gaande was voor gokreclames. De gevestigde merken deden er alles aan om zoveel mogelijk zendtijd te bemachtigen, en met die overvloed aan reclame werden ook jammerlijk genoeg kwetsbare mensen bereikt.

Als deze gevestigde merken niet zo vaak de grenzen hadden opgezocht, zou er waarschijnlijk minder heftig zijn gereageerd met als gevolg de versnelde invoering van het gokreclame verbod.

Wesley Sneijder - Rolmodel gokreclame

Verbod gokreclames rolmodellen

Op 30 juni 2022 werd het verbod op het gebruik van rolmodellen in gokreclames van kracht. Maar wat verstaat de wet eigenlijk onder ‘rolmodellen’? Hieronder vallen alle personen die een zekere mate van maatschappelijke bekendheid genieten, zoals influencers en bekende sporters zoals Wesley Sneijder.

Tot op heden lijkt dit verbod redelijk goed nageleefd te worden. Niettemin heeft de waakhond, bekend als de Kansspelautoriteit (KSA), aangegeven dat zij twee keer moesten ingrijpen vanwege bepaalde gokaanbieders die reclame maakten met de stem van een bekende Nederlander.

Beide goksites die zich aan deze overtreding schuldig maakten, zijn hiervoor berispt. De KSA heeft ook aangekondigd dat indien deze gokreclames niet verwijderd zouden worden, er dwangsommen zouden worden opgelegd. Naar verluidt zijn de betreffende reclames inmiddels verwijderd, maar de KSA heeft niet bekendgemaakt om welke specifieke gokbedrijven het ging.

Waar zijn gokreclames nog wel toegestaan?

Het verbod op gokreclames is van toepassing op reclame voor online goksites op televisie, radio, in kranten en andere media. Desondanks blijft doelgerichte online reclame wel toegestaan. Ook is het nog steeds mogelijk om te adverteren via specifieke kanalen, zoals reclame per e-mail.

Dit is belangrijk om een zekere mate van reclame te behouden, zodat er online duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen legale en illegale goksites. Dit helpt bij het handhaven van een herkenbaar onderscheid.

Steeds strengere regels gokreclames

Sinds de opening van de gokmarkt in Nederland zijn er aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd in de regulering van gokreclames. Hier is een overzicht van de belangrijkste veranderingen:

Op 1 oktober 2021 heeft de Nederlandse wetgeving een historische stap gezet door de online gokmarkt open te stellen voor wettelijk vergunde goksites. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een exponentiële toename van het aantal gokreclames.

Per 1 april 2022 is de uitzendtijd van gokreclames op televisie verschoven. Vanaf dit moment mogen reclames voor online kansspellen enkel nog worden uitgezonden na 22:00 uur, waardoor de toegankelijkheid voor een jonger publiek wordt beperkt.

Op 30 juni 2022 is er een ingrijpende verandering doorgevoerd: gokbedrijven mogen geen rolmodellen meer gebruiken in hun reclame-uitingen. Hiermee wordt beoogd om mogelijke negatieve beïnvloeding te verminderen en een meer verantwoorde benadering van gokken te bevorderen.

Met ingang van 1 juli 2023 is het langverwachte verbod op niet-gerichte gokreclames eindelijk van kracht gegaan. Dergelijke reclames in alle vormen zijn nu strikt verboden. Er zijn echter enkele uitzonderingen onder zeer strenge voorwaarden, waarbij bepaalde vormen van reclame nog steeds zijn toegestaan.

Deze reeks regelgevende veranderingen illustreert de groeiende inzet van Nederland om een evenwicht te vinden tussen de commerciële belangen van de gokindustrie en de bescherming van de consument, met name kwetsbare groepen, tegen de mogelijke negatieve effecten van overmatige blootstelling aan gokreclames.

Bescherming consument gokverslaving

Ter bescherming van de Nederlandse consument zijn er reeds maatregelen genomen in de vorm van de Wet op kansspelen “WOK”. Met de opkomst van de online gokmarkt en de toename van online gokreclame is er echter een aanvullende wet geïntroduceerd, namelijk de wet kansspellen op afstand “KOA”.

Beide wetten hebben als voornaamste doelstelling om de hoeveelheid reclame voor risicovolle kansspelen aanzienlijk te beperken. Hierbij ligt de nadruk op de bescherming van kwetsbare groepen en individuen die vatbaar zijn voor het ontwikkelen van een gokverslaving.

Illegale goksites

Het is evident dat illegale goksites ten strengste verboden zijn om specifiek reclame te maken gericht op de Nederlandse consument. Wat echter onze aandacht trekt, is dat bijvoorbeeld op Google, wanneer bepaalde zoektermen worden gebruikt, er direct advertenties verschijnen van illegale goksites die zich richten op de Nederlandse consument. Hoewel dit duidelijk onwettig is, lijkt Google tot op heden buiten schot te blijven in deze kwestie.

Daarnaast valt het op dat sociale mediaplatforms op grote schaal worden ingezet om illegale goksites te promoten. Dit gebeurt onder andere door het aanmaken van nepaccounts om verschillende marketingcampagnes te lanceren. Op deze manier worden ook Nederlandse consumenten specifiek benaderd. Het is van groot belang om hier waakzaam op te zijn en eerst te verifiëren of een goksite daadwerkelijk geregistreerd is bij de Kansspelautoriteit (KSA) en over een officiële licentie beschikt voordat je er dan toch zou over denken om hier te spelen.

Wet kansspelen op afstand

Wat houdt de Wet Kansspelen op Afstand eigenlijk in? De Wet Kansspelen op Afstand, ook wel bekend als de KOA, is van kracht geworden op het moment dat de online gokmarkt in Nederland openging, dat wil zeggen sinds oktober 2021. Voor die tijd hadden Nederlandse spelers praktisch gezien alleen de mogelijkheid om online kansspelen bij buitenlandse aanbieders te spelen, vaak zelfs bij illegale platforms.

Deze situatie bracht twee belangrijke problemen met zich mee. Ten eerste ontbrak het aan effectieve controle op de veiligheid van spelers, aangezien het legale aanbod beperkt was. Ten tweede liep de Nederlandse staat miljoenen euro’s aan belastinginkomsten mis. Dit kwam doordat veel van deze activiteiten zich buiten het legale en belaste kader afspeelden.

De Wet Kansspelen op Afstand is in het leven geroepen om deze problemen aan te pakken. De wet voorziet in een gereguleerd en gecontroleerd kader voor online kansspelen in Nederland. Hierdoor wordt de veiligheid van spelers beter gewaarborgd en kan de overheid toezicht houden op de eerlijkheid van de spellen. Bovendien worden de inkomsten nu belast, wat bijdraagt aan de financiële middelen van de staat.

Al met al markeert de Wet Kansspelen op Afstand een belangrijke verschuiving in het Nederlandse goklandschap, waarbij de focus ligt op regulering, controle en het genereren van legitieme belastinginkomsten.

Online goksites speellimieten

Binnenkort zullen naar verwachting speellimieten worden geïntroduceerd in Nederland, volgend op het voorbeeld van België. Het primaire doel achter deze maatregel is het versterken van consumentenbescherming tegen de inherente risico’s van online gokken. België heeft Nederland al voorgegaan door onder andere alle vormen van bonussen te verbieden en sinds 20 oktober 2022 een wekelijks spelerslimiet van 200 euro op te leggen, terwijl dit voorheen nog 500 euro was.

Hoewel er vanuit de legale goksites veel tegengeluid is gekomen, lijkt de situatie te veranderen na de inwerkingtreding van de wet die ongerichte reclame verbiedt. Het is nu waarschijnlijk dat de bevoegde ministers aandacht zullen besteden aan dit vraagstuk en het is te verwachten dat er een aanpassing zal plaatsvinden in lijn met het Belgische model. Hierbij kunnen we uitgaan van een strengere regulering die meer nadruk legt op verantwoord gokken en de bescherming van de spelers.

Veel gestelde vragen gokreclame

Waarom zijn gokreclames verboden?

Gokreclames zijn verboden om de Nederlandse consument te beschermen. Op deze manier wil de overheid voorkomen dat te veel jongeren of jongvolwassenen ongerichte reclame te zien krijgen.

Wat is het doel van gokreclames?

Het doel van gokreclames is eenvoudig: consumenten aantrekken naar de desbetreffende gokwebsite die de opdracht heeft gegeven om de reclame te verspreiden.

Wat wordt verstaan onder ongerichte reclame?

Over het algemeen kan gesteld worden dat ongerichte reclame verwijst naar reclame die mensen niet actief hebben opgezocht. Een voorbeeld hiervan is wanneer je via een zoekmachine op zoek bent naar gokinformatie en vervolgens ongerelateerde reclame te zien krijgt.

Wat zijn de restricties voor reclames?

Misleidende reclame of adverteren is niet toegestaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat vaag of onzorgvuldig informatie verstrekken over een product niet is toegestaan.

Is online gokken verslavend?

Ja, online gokken kan verslavend zijn. Hoewel veel mensen er verantwoordelijk mee om kunnen gaan, zijn er kwetsbare spelers die er zeer gevoelig voor zijn. Het is van groot belang dat deze spelers maximaal worden beschermd.